ثبت نام فعالیت دانشجویی

فرم ثبت نام
روابط عمومی موسسه در نظر دارد با بهره مندی از دانشجویان علاقه مند و نخبه، یک رابط خبری فعال در هر رشته تحصیلی را، بعنوان خبرنگار و مصاحبه کننده رسانه ای گروه های علمی انتخاب نماید. همچنین دانشجویان فعال و مستعد در برگزاری مراسم و اردو، اجرای برنامه، قرائت قرآن، مداحی، نشریه نگاری، عکاسی، خطاطی، امور گرافیک، موشن گرافی و تبلیغات و مدیریت صفحه و کانال مجازی با ثبت نام و ارایه اطلاعات اعلام آمادگی رسمی خود، می توانند با فعالیت دانشجویی بعنوان همکار افتخاری موسسه، به ارتقاء فعالیت های فرهنگی اجتماعی این مرکز یاری رسانند.

مقطع تحصیلی مورد تقاضا(*)
ورودی نامعتبر

نام(*)
Please type your full name.

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی:(*)
ورودی نامعتبر

شماره دانشجویی(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

علاقه مند به فعالیت در: خبرنگارگروه های علمی/ برگزاری مراسم و اردو/ اجرای برنامه/ قرائت قرآن/ مداحی/ نشریه نگاری/ عکاسی / خطاطی / امور گرافیک / موشن گرافی و تبلیغات/ مدیریت صفحه و کانال مجازی

علاقه مند فعالیت در زمینه(*)
ورودی نامعتبر