چهارشنبه, 01 شهریور 1396
ابتدا  //  آموزش  //  آموزش های آزاد  //  آينده پژوهي

مطالب این بخش برگرفته از کتاب آشنایی با آینده پژوهی محصول مرکز آینده پژوهی علوم و فن آوری دفاعی و نوشته عبدالرحیم پدرام و عباس جلالی وند می باشد که جهت استفاده علاقه مندان به صورت موضوعی در سایت قرار گرفته است.

مطالعه بیشتر...

 

آشنایی با اهمیت آینده پژوهی و نقشی که این دانش در بهبود و افزایش اثر بخشی فرایندهای تصمیم سازی و سیاست سازی ایفا می کند، ضرورت انکار ناپذیر آموزش در این حوزه را تبیین می کند. مهم ترین ویژگی های آینده پژوهی از این قرار هستند:

مطالعه بیشتر...
 

بشر از دیرباز، آرزوی تصرف در طبیعت و تغییر آن بر پایه ی خواسته ی خود ر ادر سر می پروراند و در طی سالیان دراز، همواره در پی نوآوری و بهره گیر از ابزارهای  گوناگون، برای رسیدن به این آرمان بود. شاید بتوان عصر کشاورزی را سرآغاز نمایان شدن این رویا در بستر طبیعت دانست که محصول آن پیدایش پیاپی تغییرات و در اختیار گرفتن مهارت طبیعت و ظهور مصنوع گرایی در جامعه ی بشری بود.

مطالعه بیشتر...
 

آینده پژوهی با نگاه به پیچیدگی های جهان، قابلیت برپایی هوشمندانه و تا حدی دلخواه آینده را فراهم می سازد و در فضایی اطمینان بخش و مشارکتی، آینده ای مطلوب را رقم می زند.

مطالعه بیشتر...
 

بشر سال های آغازین هزاره ی سوم را در حالی تجربه می کند که جهان سرشار از عدم قطعیت ها، فرصت ها و تهدیدهای تازه است. علم و فناوری به عنوان بزرگترین نیروی پیشران، شکافی عمیق میان گذشته و آینده ایجاده کرده است و جهان امروز را به جهانی آشوبناک مبدل ساخته است که تحولان پیچیده سامانه ها، در گذر زمان شگفتی های بزرگی را خلق می کنند.

مطالعه بیشتر...
 

حاضرین در سایت

ما 82 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم