چهارشنبه, 01 شهریور 1396

graphic

طراح گرافیک رایانه ای از مشاغل حوزه فناوری ارتباطات محسوب میشود. وظایفی از قبیل کار با رایانه های شخصی، راه اندازی و استفاده از سخت افزارهای مربوطه، طراحی، ویرایش ترسیم های برداری و Bitmap، Typography ، صفحه آرایی و چاپ با استفاده از رایانه را دربردارد. این شغل با مشاغل مدیر طراحی، مهندس تجزیه و تحلیل، طراحی رسانه های گرافیکی در ارتباط است.