چهارشنبه, 01 شهریور 1396

icdl

رایانه کار ICDL درجه دو از شایستگی های حوزه فناوری اطلاعات می باشد. از کارهای این شایستگی می توان مواردی مانند بررسی سخت افزار و نرم افزار، بررسی شبکه ها، بررسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره، بررسی امنیت، بررسی قانون، کار مقدماتی با سیستم عامل، مدیریت فایل، کار با برنامه های سودمند، مدیریت چاپ، رعایت موارد اولیه کار با اینترنت، استفاده از جستجوگر، استفاده از وب، کار با خروجی وب، ارتباط الکترونیکی، استفاده از نامه الکترونیکی، مدیریت پست الکترونیکی را مدنظر قرار داد.  این شایستگی با کلیه مشاغلی که کاربردی کامپیوتر و کاربری کامپیوتر را دارند در ارتباط است.