چهارشنبه, 01 شهریور 1396

http://qomqalam.ir/images/picture/Courses/Editing.jpgکارآموزان پس از گذراندن این دوره باید:
1. ساختار زبان فارسی را بشناسند و بر اساس آن جملات را مرتب کنند.
2. معنای اصلی جمله را با وجود پیچیدگی‎ها و اشتباهات نوشتاری متن درک کنند.
3. بر مفاهیمی چون وندها و ریشه‎ها تسلط یافته، در ساخت واژگان از آنها بهره بگیرند.
4. ساختار متن را بشناسند و در انسجام‎بخشی به آن مهارت یابند.
5. با نواقص و نقایص متون ترجمه‎ای آشنا شوند و روشهای اصلاح آنها را بدانند.
6. قواعد نشانه‎گذاری را به درستی به کار برند و شیوة املای فارسی را رعایت کنند.

مطالعه بیشتر...