چهارشنبه, 01 شهریور 1396

http://qomqalam.ir/images/picture/Courses/filmnameh.jpgدر دوره مقدماتي هنرجويان علاوه بر شناخت كلياتي از مباني نظري، همزمان، با ساير تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت نیزآشنا مي‌شوند؛ تا هم باعث شكوفايي استعدادهاي فردي آنها شود و هم در روند آموزش ، گرفتار جاذبه‌هاي مباحث نظری محض ، نشوند.

سر فصل های این مقطع :

1.    پرورش خلاقيت

لازم است هنرجويان همزمان با فراگيري مباني نظري، با تكنيك‌هاي نگارش خلاق آشنا شوند. منظور از تكنيك‌هاي پرورش خلاقيت ، شيوه‌هايي است كه از ايده‌پردازي به خلق موقعيت منجر شود و در راستاي آموزش فيلم‌نامه نويسي به طرح بيانجامد.

مطالعه بیشتر...