چهارشنبه, 01 شهریور 1396

boors

بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می‌گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.

بهابازار (به فرانسوی: bourse)‏ یا بورس اوراق بهادار بازار رسمی و سازمان‌یافتهٔ سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت‌ها و اوراق بهادار تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می‌شود. تعیین قیمت سهام در بورس، بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. در بورس اوراق بهادار، یک سرمایه‌گذار می‌تواند با سرمایه هرچند کوچک خود، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس سرمایه‌گذاری نماید. سرمایه‌گذاران بورس، برای خرید و فروش سهام می‌بایست این کار را از طریق شرکت‌های کارگزاری بورس انجام دهند.


معامله گر بورس اوراق بهادار

معامله گر بورس اوراق بهادار از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی بازرگانی است و شامل وظایف: بررسی سازوکار مقرراتی معاملات اوراق بهادار، شناسایی سازوکار مقرراتی معاملات اوراق بهادار، شناسایی و بکارگیری مهارتهای ویژه شغلی، شناسایی مفاهیم انجام معاملات در سامانه معاملاتی می باشد و با مشاغل معامله گر بورس های کالایی و سایر کارشناسان بازار سرمایه در حوزه معامله گری در ارتباط است