چهارشنبه, 01 شهریور 1396

shopاین شغل از مشاغل گروه امور مالی و بازرگانی می باشد که شامل وظایف به شرح زیر است: نظارت و اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های واحد اقتصادی، تعیین خط مشی بازاریابی و فروش، نظارت و کنترل بر امور اداری و پرسنلی فروشگاه، نظارت بر دکوراسیون و زیباسازی فروشگاه، مدیریت ارتباط موثر با مشتری، پیش بینی تقاضا و برنامه ریزی فروش، نظارت و کنترل امور مالی فروشگاه، نظارت بر انبار و کنترل موجودی، اجرای روشهای نوین مکانیزه و الکترونیکی امور فروشگاه و با مشاغل فروشنده، مدیر فروش، بازاریاب و نماینده فروش در ارتباط است.