چهارشنبه, 01 شهریور 1396

bazaryabiبازاریابی یا مارکتینگ (به انگلیسی: Marketing)‏: بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی -اجتماعی تعریف میشود که بوسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادلهٔ کالا با یکدیگر، به امر تأمین نیازها و خواسته‌های خود اقدام میکنند. برای روشن شدن این تعریف باید بدواً اصطلاحات مهم نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار را بررسی کرد.


مدیر بازاریابی:

مدیر بازاریابی کسی است که پس از گذراندن دوره آموزشی بتواند با تجزیه و تحلیل، طرح ریزی، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی، زمینه انجام مبادلات مطلوب را با بازارهای موردنظر جهت دستیابی به اهداف سازمان فراهم کند.