چهارشنبه, 01 شهریور 1396

hesabdari

رایانه کار حسابداری مالی از مشاغل حوزه خدمات، گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل وظایف: ایجاد دوره مالی و دسترسی کاربران در حسابداری مکانیزه، بکارگیری کدینگ حسابداری مناسب با فعالیت شرکت، طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار، انجام عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی، تهیه صورت مغایرت بانکی، انجام عملیات گردش کالا در انبار، انبار گردانی، انجام عملیات فروش محصولات و خدمات شرکت، تهیه انواع گزارشات انبار و فروش، انجام محاسبات حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مانده مرخصی، بازخرید سنوات، ثبت و نگهداری دارایی ثابت و محاسبات استهلاک و فروش دارایی، انجام عملیات پایان سال مالی، تهیه گزارش های مورد نیاز پایان سال مالی و تحریر دفاتر می باشد و با مشاغل حسابداری، حسابرسی، مدیریت و حسابداری فروش در ارتباط است.