چهارشنبه, 01 شهریور 1396

massage-1امروزه ماساژ درمانی به لحاظ نقش مهمی که در سلامت انسان ها دارد، در کشورهای مختلف دنیا پذیرفته شده وبه لحاظ توسعه و ارتقا سلامت و تاثیر آن برای آرام بخشی عمیق، همراه با سادگی و ایمن بودن آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ماساژ درمانی یک روش جالب، پویا و در عین حال ساده است که می تواند به سلامت پایدار و شادابی شما منجر شود.
هدف و ضرورت دوره:
این دوره با هدف آموزش نیروی انسانی برای یاد گیری مراحل اولیه ماساژ درمانی برای خود و خانواده طراحی و اجرا می شود

مطالعه بیشتر...