پنج شنبه, 02 آذر 1396
ابتدا  //  آموزش  //  تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 97-1396

1

96/06/04

96/06/17

انتخاب واحد

2

96/07/10

96/07/13

حذف و اضافه

4

96/06/25

96/10/13

برگزاری کلاس های نیمسال اول

5

96/09/26

96/09/30

حذف اضطراری و حذف ترم

6

96/09/26

96/10/08

ارزشیابی اساتید

7

96/10/16

96/11/05

امتحانات نیمسال اول و امتحانات معرفی به استاد

8

96/11/07

96/11/12

انتخاب واحد نیمسال دوم

9

96/11/23

96/11/26

حذف و اضافه

10

96/11/14

97/03/17

برگزاری کلاس های نیمسال دوم

11

97/03/12

97/03/13

حذف اضطراری و حذف ترم

12

97/03/26

97/04/14

امتحانات نیمسال دوم

13

97/04/030

97/06/15

ترم تابستان

 
 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 96-1395

1

95/06/01

95/06/12

انتخاب واحد

2

95/06/27

95/10/17

برگزاری کلاس های نیمسال اول

4

95/07/03

95/07/05

حذف و اضافه

5

95/09/28

95/09/30

حذف اضطراری و حذف ترم

6

95/10/21

95/11/07

امتحانات نیمسال اول

7

95/11/10

95/11/14

انتخاب واحد نیمسال دوم

8

95/11/16

96/03/25

برگزاری کلاس های نیمسال دوم

9

96/04/01

96/04/20

امتحانات نیمسال دوم

10

96/04/25

96/06/10

ترم تابستان

 
 

حاضرین در سایت

ما 91 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم