❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

ثبت نام دوره کاربردی مدیریت رفتار

ثبت نام دوره کاربردی مدیریت رفتار با استفاده از نظریه 

تحلیل رفتار متقابل(TA)

 

*حل تعارضات بین زوجین*

*ارتباط بهینه با فرزندان*

*بهبود روابط اجتماعی و محیط کار*

 

-استاد احمد قاضی خرم آبادی-

(عضو انستیتو تحلیل رفتار متقابل)

 

 

*ثبت نام*