❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

شبیه سازی دادگاه کیفری یک(پرونده قتل)

کلینیک حقوقی طلوع مهر برگزار می کند:

شبیه سازی دادگاه کیفری یک

(پرونده قتل)

لینک ثبت نام رایگان:

evand.com/events/law1