برگزاری دوره های حسابداری مالی و ICDL

✅ 


انجمن علمی حسابداری با همکاری مرکز آموزش های آزاد طلوع مهر برگزار می کند:


ثبت نام دوره های:


 کاربر حسابدار مالی (نرم افزار هلو)
 دوره هفتگانه ICDL


♦️لینک ثبت نام:
evand.com/events/icdl-mehr