پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

پذیرش دانشجو
 بدون کنکور
 درمقطع کارشناسی
 ثبت نام فقط تا ۱۰ بهمن

رشته های:
علوم ورزشی،
حقوق، حسابداری،
روانشناسی، مشاوره،
مترجمی زبان،مدیریت بازرگانی

کليه داوطلبان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت بهمن ماه آزمون سراسري جهت ثبت نام مي بايست از روز شنبه ۲۹ دی لغایت چهارشنبه ۱۰ بهمن از ساعت 9:00 لغایت ۱۵:۰۰ برای ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايند.