❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری اولین دوره کاربردی درمانگری کودک

✔️اولین دوره کاربردی درمانگری کودک
(در استان قم)

✔️مدرس:دکتر نسرین حسین پور

✔️شروع دوره:اسفند ماه 1397
(جمعه ها-ساعت9الی16-12 جلسه)

لینک ثبت نام:
https://evand.com/events/child-therapy