❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری دوره تربیت مربی فرزند پروری

دوره مقدماتی تربیت مربی فرزند پروری

✔️مدرس دوره: دکتر مبین صالحی
استاد دانشگاه و درمانگر کودک

✔️زمان برگزاری: پنج شنبه 16 اسفندماه
ساعت 9 صبح الی 18

✔️لینک ثبت نام:
https://evand.com/events/ed1