فراخوان/ دومین جشنواره ملی کتاب و پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری

توجه به اهمیت کتاب و کتابت در دنیای امروز و همچنین توجه به استعداد های علمی و تشویق دانشجویان در حوزه کتاب و کتابخوانی، مطابق فرمایش مقام معظم رهبری در منشور گام دوم انقلاب، موجبات توسعه فرهنگ و دانش را در مهم ترین پایگاه های علمی کشور فراهم می آورد.

در همین راستا موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در نظر دارد "دومین جشنواره ملی کتاب پ پایان نامه برتر توسعه پایدار شهری" را به مناسبت روز قلم در 13 تیر ماه 1398 برگزار و سعی نماید فعالان حوزه نشر کتاب، مولفان، مترجمان را شناسایی نموده و ضمن تقدیر و تشکر از آنان جویندگان علم را با این افراد آشنا نماید.

جهت ارسال آثار به درگاه اینترنتی usdb2.daneshpajoohan.ac.ir مراجعه نمایید.