❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

برگزاری کارگاه مطالعه طلوع مهر

چه کتابی  و چگونه مطالعه کنیم؟

 می خواهید بهترین کتاب را انتخاب و به درست ترین شکل مطالعه کنید؛ اما نمی شود.

از کتاب زود خسته می شوید؛ چون با روش صحیح مطالعه آشنا نیستید.

می خواهید بیشترین بهره علمی را ازمطالعه ببرید؛ اما نمی توانید.

می خواهید کتاب بخوانید؛ اما نمی دانید در چه موضوعی

 ✔️در قالب دو جلسه چهار ساعته
✔️مهلت ثبت نام تا 20 خرداد ماه

✔️زمان برگزاری: پنج شنبه، ساعت 15 تا 19
✔️مکان برگزاری: پردیسان، شهروند شمالی، موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

لینک ثبت نام: https://evand.com/events/stu