❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

اطلاعیه انتخاب واحد تابستان سال تحصیلی 98-1397

اطلاعیه انتخاب واحد تابستان سال تحصیلی 98-1397

رعایت تقویم آموزشی برای تمامی دانشجویان الزامیست

 

فرآیند

شروع

پایان

انتخاب واحد

1398/4/22

1398/4/27

برگزاری کلاس ها

1398/4/29

1398/6/7

برگزاری امتحانات

1398/6/9

1398/6/14

 

 * رعایت تقویم آموزشی فوق برای تمامی دانشجویان الزامیست و تاریخ های اعلام شده به هیچ وجه قابل تغییر نمی باشد.*

 

1- فعال شدن سامانه جهت انتخاب واحد ضمن لزوم تسویه بدهی گذشته و رفع نقص پرونده تحصیلی،می باشد. بایستی مبلغ علی الحساب 2،500،000 ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) از طریق درگاه اینترنتی بانک ملت موجود در سامانه آموزش پرداخت نمایید.

2-چنانچه پس از اتمام مهلت انتخاب واحد، حد نصاب تشکیل کلاس «حداقل 15 نفر» رعایت نشده باشد، کلاس یاد شده برگزار نخواهد شد.

3- تعداد واحد درسی مجاز قابل اخذ در نیمسال تابستان حداكثر 6 واحد است. همچنین مسئولیت اخذ دروس با تداخل کلاسی و امتحانی، اخذ درس از گروه های آموزشی دیگر، رعایت پیشنیاز، سقف واحد و سایر قوانین مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا آیین نامه های اعلام شده از سوی موسسه بر عهده دانشجو بوده و ضروریست در این موارد شخص دانشجو دقت لازم را داشته باشد. «حتی در صورت عدم رعایت مفاد فوق در سامانه آموزش، مسئولیت رعایت موارد فوق بر عهده دانشجو است.»

4- با توجه به محدودیت زمانی در نیمسال تابستان، در صورتی که دانشجویی در زمان مقرر اقدام به انتخاب واحد ننماید، تحت هیچ شرایطی پس از شروع کلاس ها، مجاز به انتخاب واحد نخواهد بود.

5-حضور در تمامی جلسات درس الزامی بوده و در صورت غیبت، درس حذف خواهد شد.

6-ترم تابستان، حذف و اضافه و ثبت نام با تاخیر ندارد.

7- کلیه کلاس ها د رترم تابستان به صورت مجازی برگزار می گردد.

 چنانچه ثبت نام و انتخاب واحد از سوی دانشجوی متقاضی صورت پذیرد و پس از شروع کلاس ها دانشجو منصرف گردد، شهریه واریزی (ثابت و متغییر) مسترد نخواهد شد.

8- دانشجویان مهمان لازم است با معرفی نامه کتبی جهت واحدهای درسی از سوی دانشگاه مربوطه همراه با شناسنامه و کارت دانشجویی و یک قطعه عکس با مراجعه حضوری نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

9- در صورتیکه جهت ثبت واحدها با مشکلی مواجه شدید، در بازه زمانی انتخاب واحد (بر اساس تقویم آموزشی) از ساعت 9:30 الی 13:30، با شماره تلفن 32810008 تماس حاصل نمایید. در صورت عدم امکان تماس، مراجعه حضوری در بازه زمانی انتخاب واحد به مؤسسه ضروریست.

  

                                                                                                                                                                                     مدیریت آموزش

 

 

نام درس

کد درس

ترم

رشته

 
 

فلسفه حقوق

451082

973

(45) کارشناسي حقوق

 

حقوق جزاي اختصاصي 2

151006

973

(15) کارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي

 

تفسير موضوعي قرآن

114901

973

(49) کارشناسي علوم ورزشي

 

حسابداري پيشرفته 2

13913

973

(14) کارشناسي ناپيوسته حسابداري

 

اخلاق حقوق و قضاء

164504

973

(45) کارشناسي حقوق

 

جهاني شدن و فرهنگ

13610

973

(11) کارشناسي ناپيوسته مديريت امورفرهنگي

 

انقلاب اسلامي ايران

111504

973

(15) کارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي

 

روانشناسي سالمندي

164811

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

121604

973

(16) کارشناسي ناپيوسته مديريت دولتي

 

حقوق و اقتصاد

164519

973

(45) کارشناسي حقوق

 

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث 2

134831

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

حقوق مدني(2) اموال و مالکيت

451036

973

(45) کارشناسي حقوق

 

حقوق مالکيت فکري

164505

973

(45) کارشناسي حقوق

 

حقوق اداري(1)

451024

973

(45) کارشناسي حقوق

 

روانشناسي فيزيولوژيک

134812

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

تغييرات اجتماعي

13601

973

(11) کارشناسي ناپيوسته مديريت امورفرهنگي

 

روانشناسي رفتار مصرف کننده

164814

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

فيزيولوژي انسان

124906

973

(49) کارشناسي علوم ورزشي

 

حقوق استاندارد

164513

973

(45) کارشناسي حقوق

 

متون حقوقي(1) حقوق خصوصي

451046

973

(45) کارشناسي حقوق

 

روانشناسي اجتماعي کاربردي

154820

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

رياضي کاربردي

12903

973

(14) کارشناسي ناپيوسته حسابداري

 

روانشناسي اخلاق

164822

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

حقوق اداري 2

151010

973

(15) کارشناسي ناپيوسته حقوق قضايي

 

مديريت استراتژيک

151601

973

(16) کارشناسي ناپيوسته مديريت دولتي

 

حقوق جزاي عمومي(1)

451011

973

(45) کارشناسي حقوق

 

حقوق قراردادهاي نوين

164507

973

(45) کارشناسي حقوق

 

انگيزش و هيجان

134813

973

(48) کارشناسي روانشناسي

 

تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي

114906

973

(49) کارشناسي علوم ورزشي

 

خواندن انگليسي پيشرفته

124106

973

(410) کارشناسي مترجمي زبان انگليسي

 

مهارت هاي شنيداري و  گفتاري پيشرفته

124108

973

(410) کارشناسي مترجمي زبان انگليسي

 

دستور انگليسي پيشرفته

124107

973

(410) کارشناسي مترجمي زبان انگليسي

 

نگارش انگليسي پيشرفته

124109

973

(410) کارشناسي مترجمي زبان انگليسي

 

اصول حسابداري 2

134402

973

(440) کارشناسي حسابداري

 

آمار کاربردي 1

124422

973

(440) کارشناسي حسابداري