❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

شیوه آزمون های غیرحضوری جایگزین آزمون های حضوری برای دانشجویان غیربومی

لیست دروس دانشجویانی غیربومی و نحوه امتحان 

از آنجایی که دانشجویان غیربومی در آزمون هایی که برای دانشجویان بومی به صورت حضوری برگزار خواهد شد به صورت غیرحضوری شرکت خواهند کرد، در لیست زیر شیوه این آزمون های غیرحضوری برای دانشجویان غیربومی مشخص شده است.جهت دانلود فایل "کلیـک" کنید