❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

زمان کلاسهای حسابداری ترم 911

دانشجویان محترم می توانند جهت مشاهده شماره کلا ها، تاریخ برگزاری سایر کلاس ها و دریافت دیگر اطلاعات مورد نیاز ، به سامانه آموزش مراجعه نمایند.

 

یادآوری می شود که در سامانه آموزش به صورت پیش فرض«نام کاربری= شماره دانشجویی» و
«کلمه عبور= شماره شناسنامه دانشجو» می باشد.

لیست دانشجویان بر حسب گروه   pdf     jpg


کارشناسی ناپیوسته - رشته حسابداری- گروه A

 

­­ردیف

نام درس

واحد

روز

شماره کلاس

ساعت

نظری

عملی

نام استاد

17:30- 15

20:15- 17:45

1

برنامه ریزی و توسعه

3

 

دکتر حاج زمانی

سه شنبه

202

*

2

ریاضی کاربردی

3

 

آقای گل دوست

سه شنبه

202

 *

3

مدیریت تولید

2

دکتر خداپرست

چهارشنبه

202

*

 

4

معارف اسلامی

2

 

دکتر عباسی

چهارشنبه

202

 

19:15- 17:45

5

آمار و احتمالات

3

 

آقای حمیدی زاده

پنج شنبه

202

*

6

مدیریت مالی 2

3

 

آقای مروجی

پنج شنبه

202

*

 

کارشناسی ناپیوسته - رشته حسابداری- گروه B


­­ردیف

نام درس

واحد

روز

شماره کلاس

ساعت

نظری

عملی

نام استاد

17:30- 15

20:15- 17:45

1

ریاضی کاربردی

3

 

آقای گل دوست

سه شنبه

201

*

2

برنامه ریزی و توسعه

3

دکتر حاج زمانی

سه شنبه

201

 *

3

معارف اسلامی

2

 

دکتر داود عباسی

چهارشنبه

201

 17:30- 16

4

مدیریت تولید

2

دکتر خداپرست

چهارشنبه

201

*

5

مدیریت مالی 2

3

 

آقای مروجی

پنج شنبه

201

*

6

آمار و احتمالات

3

آقای حمیدی زاده

پنج شنبه

201

*