زمان کلاس های مدیریت فرهنگی ت911

 

دانشجویان محترم می توانند جهت مشاهده شماره کلاس ها، تاریخ برگزاری سایر کلاس ها و دریافت دیگر اطلاعات مورد نیاز ، به سامانه آموزش مراجعه نمایند.

 

یادآوری می شود که در سامانه آموزش به صورت پیش فرض«نام کاربری= شماره دانشجویی» و
«کلمه عبور= شماره شناسنامه دانشجو» می باشد.


کارشناسی ناپیوسته - رشته مدیریت امور فرهنگی - ورودی 90

 

­­ردیف

نام درس

واحد

نام استاد

روز

شماره کلاس

ساعت

نظری

عملی

16:30- 15

18:15-16:45

20- 18:30

1

آمار

2

 

دکتر جعفریان

سه شنبه

205

*

 

 

2

تغییرات اجتماعی

1

1

دکتر مهاجرنیا

سه شنبه

205

 

*

 

3

مدیریت بازاریابی فرهنگی

1

1

آقای ملایی

سه شنبه

205

 

 

*

4

اصول و فنون تهیه بودجه

1

1

آقای هاشمی

چهارشنبه

205

*

 

 

5

جهانی شدن و فرهنگ

1

1

دکتر باقی

چهارشنبه

205

 

*

 

6

تاریخ اسلام

2

 

دکتر ظهوری فر

چهارشنبه

103

 

 

*

7

تربیت بدنی 2

 

1

آقای جهان بین

پنج شنبه

201

14:30- 13

 

 

8

تشکیلات و سازماندهی

1

1

آقای وکیلی

پنج شنبه

205

*

 

 

9

توسعه فرهنگی

2

 

دکتر رحمانی

پنج شنبه

205

 

*

 

10

روابط فرهنگی بین الملل

1

1

دکتر فلاح زاده

پنج شنبه

205

 

 

*

11

کارورزی

 

1

دکتر رحمانی

پنج شنبه

205

 

*

 


 کارشناسی ناپیوسته - رشته مدیریت امور فرهنگی- ورودی 91

 

­­ردیف

نام درس

واحد

نام استاد

روز

شماره کلاس

ساعت

نظری

عملی

16:30- 15

18:15- 16:45

20- 18:30

1

سازمانها و مراکز فرهنگی

1

1

دکتر حسینی

سه شنبه

103

*

 

 

2

آمار

2

 

دکتر جعفریان

سه شنبه

103

 

*

 

3

تاریخ تحولات اجتماعی ایران

2

 

دکتر مهاجرنیا

سه شنبه

103

 

 

*

4

تمثیل شناسی و اسطوره

2

 

آقای آزاد

چهارشنبه

103

*

 

 

5

جامعه شناسی فرهنگی ایران

1

1

دکتر شعبانیان

چهارشنبه

103

 

*

 

6

تاریخ اسلام

2

 

دکتر ظهوری فر

چهارشنبه

103

 

 

*

7

تربیت بدنی 2

 

1

آقای جهان بین

پنج شنبه

201

14:30- 13

 

 

8

مدیریت سازمان های فرهنگی

1

1

دکتر رحمانی

پنج شنبه

103

*

 

 

9

رسانه شناسی

1

1

دکتر پهلوانیان

پنج شنبه

103

 

*

 

1

سازمانها و مراکز فرهنگی

1

1

دکتر حسینی

سه شنبه

103

*

 

 

2

آمار

2

 

دکتر جعفریان

سه شنبه

103

 

*