اطلاعیه مهم پذیرش بدون آزمون

موسسه آموزش عالی طلوع مهر در اجرای آیین نامه «ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر» موضوع بخشنامه 22354/ و مورخ 2/3/91 وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از بین فارغ التحصیلان و دانشجویان واجد شرایط جهت ادامه تحصیل در مقطع بالاتر بدون آزمون دانشجو می پذیرد.


الف:شرایط متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی ارشد


1- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل 100 واحد درسی) به لحاظ میانگین کل جز 10% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند و حداکثر در مدت 8 نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.
*پذیرش برای سال تحصیلی 93-92 فقط با گذراندن 94 واحد امکان پذیر خواهد بود.


2- دانشجوی رتبه اول دوره کارشناسی ناپیوسته در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه که پس از 3 نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل 17 می باشد و حداکثر در 4 نیمسال تحصیلی دانش آموخته شود و در دوره کاردانی به لحاظ میانگین کل جز 10% برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی بوده باشد.


ب: شرایط متقاضیان پذیرش در دوره کارشناسی ناپیوسته


1-    دانشجوی رتبه اول دوره کاردانی ناپیوسته با معدل کتبی نهایی دوره متوسطه حداقل 17 به شرطی که در بین دانشجویان هم رشته و هم ورودی دانشگاه محل تحصیل خود پس از 3 نیمسال تحصیلی دارای میانگین کل حداقل 18 باشد و حداکثر در 4 نیمسال دانش آموخته شود.
تبصره 1:ورودی سال های 87 و 88 کارشناسی پیوسته و ورودی سال های 89 و 90 کارشناسی ناپیوسته و کاردانی ناپیوسته می توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند.

 

رشته های دایر در موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

 

کارشناسی ارشد

حقوق ثبت اسناد و املاک

 

کارشناسی ناپیوسته

 

مدیریت امور فرهنگی

مدیریت جهانگردی

مدیریت بازرگانی

مدیریت صنعتی

مدیریت بیمه

حقوق قضایی(علوم ثبتی)

حسابداری

 

زمان ارائه درخواست متقاضیان 92/3/07  الی 92/3/30    

 

مدارک:  

1- تکمیل فرم معرفی نامه دانشجویان ممتاز از دانشگاه محل تحصیل

(فرم شماره 1)  کارشناسی ارشد (دانلود)      کارشناسی ناپیوسته (دانلود)

2- ریزنمرات تایید شده
3- کپی کارت ملی و شناسنامه