❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

راهنمای انتخاب واحد مقطع کارشناسی

انتخاب واحد و پرداخت شهریه صرفاً بصورت اینترنتی انجام می شود

 تاریخ ثبت نام: از 92/6/12 لغایت 92/6/15

مبلغ شهریه علی الحساب 5.000.000  ریال می باشد که بایستی بصورت کامل قبل از انتخاب واحد پرداخت گردد.

 

 (راهنمای پرداخت اینترنتی شهریه)

دانشجویان رشته بازرگانی طبق گروه بندی انجام شده ذیل، دروس هر گروه را به طور کامل انتخاب نمایند

(گروه بندی مدیریت بازرگانی)

کلاس های دانشجویان رشته حسابداری طبق گروه بندی ذیل برنامه ریزی شده است. دانشجویان با بررسی واحدهای باقیمانده خویش گروه مورد نظر را انتخاب نموده و تمامی دروس ارائه شده درآن گروه را اخذ نمایند.
گروه A: ورودی مهرماه 91 با حداکثر 30 واحد باقی مانده که کلاس ها در 2 روز برنامه ریزی شده است.

گروه B: ورودی مهر ماه 91 با بیش از 30 واحد باقی مانده که کلاس های این گروه در 3 روز برنامه ریزی شده است.

گروه C: ورودی بهمن ماه 91