مدارک نظام وظیفه دانشجویان جدیدالورود

وضعیت مدارک نظام وظیفه دانشجویان جدیدالورود  به شرح ذیل است:

ردیف

عنوان

مدارک مورد نیاز

1

دارندگان:

کارت پایان خدمت هوشمند

کارت معافیت دائم هوشمند

تبصره:

به اطلاع کلیه دارندگان کارت های معافیت غیر هوشمند می رساند، این کارت ها از تاریخ 92/4/1 فاقد اعتبار بوده و می بایست جهت دریافت نسخه هوشمند به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مراجعه نمایید.

ثبت نام این دسته از دانشجویان با برگ تعویض کارت (از مراکز پلیس +10) و دریافت رسید آن به صورت مشروط و موقت انجام می شود. ثبت نام نهایی با ارائه کارت هوشمند قطعی می گردد.

2

شاغلین نیروهای مسلح

کپی و اصل موافت نامه از بالاترین مقام یگان مربوطه

3

متعهد خدمت (سرباز معلم و ...)

کپی و اصل نامه موافقت از سازمان مربوطه

4

سرباز در حین خدمت

مراحل لازم جهت اینگونه دانشجویان:

ارائه برگ اشتغال به خدمت از یگان مربوطه

گرفتن نامه از موسسه طلوع مهر

نامه ترخیص از خدمت و گرفتن مجوز تحصیل از نظام وظیفه

تحویل مجوز تحصیل به طلوع مهر

این دانشجویان با تعهد ثبت نام موقت شده و از تاریخ ثبت نام 20 روز مهلت دارند تا به پلیس +10 مراجعه و مجوز ثبت نام دریافت کنند. در صورتی که طی مدت یاد شده این اقدام صورت نپذیرد از شرکت در آزمون پایان ترم محروم و هیچ وجهی بایشان برگشت داده نخواهد شد.

5

پذیرفته شدگان مشمول:

دیپلم، پیش دانشگاهی، کاردانی، کارشناسی

مدارک لازم:

دو قطعه عکس 3*4

کپی صفحه اول کارت ملی و شناسنامه (یک عدد)

کپی آخرین مدرک تحصیلی (یک عدد)

این دانشجویان با تعهد ثبت نام موقت شده و از تاریخ ثبت نام 20 روز مهلت دارند تا به پلیس +10 مراجعه و مجوز ثبت نام دریافت کنند. در صورتی که طی مدت یاد شده این اقدام صورت نپذیرد از شرکت در آزمون پایان ترم محروم و هیچ وجهی به ایشان برگشت داده نخواهد شد

6

پذیرفته شدگان اتباع خارجی

اصل و کپی گذرنامه دارای تاریخ اعتبار