راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی پیوسته (تکمیل ظرفیت)

 

ضمن عرض تبریک به دانشجویان محترمی که در مقطع کارشناسی  پیوسته موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم پذیرفته شده اند خواهشمند است پیش از مراجعه حضوری به موسسه موارد ذیل را مطالعه فرمائید:


زمان و مکان ثبت نام  خواهران:

شنبه و یکشنبه 14 و 15 آذر 1394

ساعت مراجعه: از 9 الی 14

مکان: انتهای خیابان دورشهر - نبش میدان رسالت - واحد خواهران موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

زمان و مکان ثبت نام  برادران:

شنبه و یکشنبه 14 و 15 آذر 1394

ساعت مراجعه: از 9 الی 14

مکان: ابتدای شهرک پردیسان - بلوار دانشگاه - بلوار شهروند شمالی - واحد برادران موسسه آموزش عالی طلوع مهر


مدارک شناسنامه ای مورد نیاز جهت ثبت نام:

رديف

مدارك

توضيحات

1

اصل شناسنامه

يك برگ تصوير از تمام صفحات آن

2

اصل كارت ملي

دو برگ تصوير پشت و روي آن

3

عكس

6 قطعه تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري

4

‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه(برادران)

کارت پایان خدمت، معافیت و ... (جهت اخذ معافیت تحصیلی دریافت نامه از موسسه طلوع مهر الزامی است)

 

مدرک و تأییدیه تحصیلی مورد نیاز جهت ثبت نام:


رديف

مورد (ديپلم ‌يا مدرك‌ تحصيلي)

ارائه مدرك + يك نسخه تصوير تاييديه

توضيح و موارد بررسي

1

نظام‌قديم‌آموزش‌متوسطه

اصل‌ يا گواهي ‌مدرك تحصيلي دوره چهار ساله يا دوره شش ساله و يا هنرستان با مهر و امضاء مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج نوع ديپلم، بخش و شهرستان محل اخذ ديپلم

- بخش ‌و شهرستان ‌محل‌ اخذ ديپلم، سال ماقبل و دوسال ماقبل ديپلم مي‌بايست با سه سال تحصيل مندرج ‌در ليست يكسان باشد.

- تاريخ اخذ ديپلم در هر يك از رشته‌هاي ‌تحصيلي نيمسال اول‌ و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/94 باشد.

گواهي‌تحصيلي‌سال‌ ماقبل و 2 سال‌ ماقبل ديپلم با درج‌ بخش‌ و شهرستان‌ محل تحصيل با مهر و امضاء‌ مدير دبيرستان و يا هنرستان با درج بخش‌ و شهرستان ‌سال‌ ماقبل‌ و 2 سال قبل از ديپلم

اصل گواهي يا كارنامه تحصيلي ديپلم نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش

رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌گزينش‌ صرفاً براساس ‌سوابق‌تحصيلي‌ (معدل‌كتبي)

2

نظام‌جديدآموزش‌متوسطه

اصل مدرك يا گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي با مهر و امضاء مدير مركز پيش‌دانشگاهي با درج رشته تحصيلي، بخش و شهرستان محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي

- تاريخ اخذ دوره پيش‌دانشگاهي در هر يك‌ از رشته‌هاي تحصيلي نيمسال اول و دوم بايد حداكثر تا پايان 31/6/94 باشد.

- بخش‌ و شهرستان ‌محل‌ اخذ مدرك‌ دوره‌‌ پيش‌دانشگاهي، اخذ ديپلم‌ و سال ‌ماقبل ‌از ديپلم‌ مي‌بايست با سه‌ سال تحصيل مندرج در ليست يكسان باشد.

اصل ‌مدرك‌‌ يا گواهي‌‌ ديپلم‌‌ متوسطه‌‌ نظام‌جديد با مهر و امضاء مدير دبيرستان ‌و‌ يا هنرستان با درج بخش و شهرستان‌ محل اخذ مدرك

اصل ‌مدرك‌ و ‌يا گواهي ‌سال‌ ما قبل‌ديپلم‌ با مهر و امضاء مدير دبيرستان‌ و ‌يا هنرستان‌ با درج‌ بخش و شهرستان ‌محل اخذ مدرك

اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد (رياضي ‌فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي) در هر يك ‌از سال‌هاي 1384 الي 1393 با امضاء و مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش

--------------

جهت اخذ تأییدیه با در دست داشتن اصل مدرک طبق جدول فوق و مراجعه به دفاتر پستی نسبت به اخذ تأییدیه اقدام فرمایید.

 

شهريه:

تمامی مبالغ به ریال می باشد

 

شهریه ثابت

دروس پایه و نظری

دروس اصلی تخصصی

دروس عمومی

پروژه و کارورزی

3750000

270000

290000

180000

750000


 با توجه به مبالغ فوق میزان شهریه علی الحساب ترم جاری 7.000.000 ریال می باشد   

دانشجویان محترم می توانند جهت سهولت و سرعت در پروسه ثبت نام، علاوه بر موارد فوق، فرم های ثبت نام (اینجا) را تکمیل نموده و هنگام ثبت نام به همراه داشته باشند.