راهنمای انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92

1- بر اساس تقویم دانشگاهی، زمان انتخاب واحد بر اساس جدول ذیل می باشد

کلیه رشته های تحصیلی

زمان شروع

زمان پایان

ثبت نام متأخرین

92/11/09

92/11/10

تذکر: دانشجویان صرفاً در مدت تعیین شده می توانند اقدام به ثبت نام نمایند و در غیر این صورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده دانشجو بوده و با وی برابر با ماده 3 آیین نامه آموزشی  دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب سال 1376 رفتار خواهد شد.

 متن ماده3: دانشجو موظف است در هر نیمسال، در زمانی که دانشگاه اعلام می کند، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی بدون اطلاع و عذر موجه، در یک نیمسال، بمنزله انصراف از تحصیل است. در صورت تأخیر و یا عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال ندارد. ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می شود.

تبصره: دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خودداری از نام نویسی، با دلایل مستند، بطور مکتوب در اولین ماه بعد از آغاز هر نیمسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطلاع دهد.

 2- توصیه می گردد انتخاب واحد در همان روزهای اولیه صورت گیرد تا در صورت بروز مشکل،  فرصت کافی برای پیگیری و رفع آن وجود داشته باشد.  بدیهی است در صورتی که پیگیری امور مربوط به انتخاب واحد در روزهای پایانی بازه صورت پذیرد و به هر دلیل مشکلی در پایان مهلت تعیین شده ایجاد شود،  مسئولیت آن به عهده شخص دانشجو می باشد.

تذکر : رفع مشکلات در خارج از زمان انتخاب واحد امکان پذیر نبوده و مسئولیت عدم مراجعه به عهده شخص دانشجو می باشد.

 3- فعال شدن کاربری هر دانشجو جهت انتخاب واحد منوط به تسویه مالی با حسابداری و برطرف کردن نقص پرونده تحصیلی می باشد. کلیه دانشجویان محترم در تمامی رشته بایستی ابتدا مبلغ علی الحساب 5000000 ریال (پانصد هزار تومان) را به صورت اینترنتی از طریق درگاه بانک ملت پرداخت نمایند تا مجاز به انتخاب واحد گردند. (راهنمای پرداخت اینترنتی)
تذکر: مبلغ بدهي و قابل پرداخت در نيمسال جديد در «خبر فوري» به شما اعلام مي شود. « مبلغ پرداختي » در صفحه «پرداخت الکترونيکي امور شهريه » قابل ويرايش مي باشد. لطفا مبلغ بدهي خود در خبر فوري را در مبلغ پرداختي صفحه پرداخت الکترونيکي امور شهريه تايپ نماييد و دکمه « مرحله بعد » را کليک کنيد.

 4- لازم است از انتخاب درس هایی که هیچ نوع اطلاعاتی برای آن ها ثبت نشده ( نام استاد، زمان تشکیل کلاس ، تاریخ امتحان و ...) خودداری کنید، بدیهی است مسئولیت هرگونه اشتباه به عهده شخص دانشجو می باشد.

 5- دانشجویان رشته های مختلف طبق گروه بندی انجام شده ذیل، دروس هر گروه را به طور کامل انتخاب نمایند

(گروه بندی مدیریت بازرگانی)

گروه:A ورودی مهرماه 91 با بیش از 14 واحد باقیمانده که کلاس ها در 3 روز برنامه ریزی شده است.

گروه B: ورودی مهرماه 91 با حداکثر 14 واحد باقیمانده که کلاس ها در 2 روز برنامه ریزی شده است.

گروه C: ورودی مهرماه 92 که درس اقتصاد کلان را گذرانده اند.

گروه D: ورودی مهرماه 92 که درس اقتصاد کلان را نگذرانده اند.

گروه E: ورودی بهمن ماه 92

(گروه بندی مدیریت دولتی)

گروه:A ورودی مهرماه 92.

گروه B: ورودی بهمن ماه 92.

(گروه بندی مدیریت بیمه)

گروه:A ورودی مهرماه 91.

گروه B: ورودی مهرماه 92

گروه C: ورودی بهمن ماه 92.

(گروه بندی مدیریت فرهنگی)

گروه A: ورودی مهرماه 91 که کلاس ها در 2 روز برنامه ریزی شده است.

گروه B: ورودی بهمن ماه 91 که کلاس های این گروه در 3 روز برنامه ریزی شده است.

گروه C: ورودی مهر ماه 92 که دوره کاردانی آنها نیز امور فرهنگی بوده است.

گروهD: ورودی مهرماه 92 که دوره کاردانی آنها نیز امور فرهنگی نبوده است.

گروه E: ورودی بهمن ماه 92

(گروه بندی حسابداری ناپیوسته)
گروه A: ورودی مهرماه 91 با حداکثر 13 واحد باقی مانده که کلاس ها در 1 روز برنامه ریزی شده است.

گروه B: ورودی مهر ماه 91 با بیش از 16 واحد باقی مانده که کلاس های این گروه در 2 روز برنامه ریزی شده است.

گروه C: ورودی بهمن ماه 91 که کلاس های این گروه در 3 روز برنامه ریزی شده است.

گروهD: ورودی مهرماه 92 شیفت عصر

گروه E: ورودی مهرماه 92 شیفت صبح

گروه F: ورودی بهمن ماه 92

 

(گروه بندی حسابداری پیوسته)

گروه A: ورودی مهرماه 92 (دانشجویان غیربومی)

گروه B: ورودی مهرماه 92 (دانشجویان بومی)

 

گروه C: ورودی بهمن ماه 92


6- مسئولیت رعایت پیشنیاز،  عدم اخذ دروس با تداخل کلاسی، رعایت سقف واحد، اخذ درس از گروه های آموزشی دیگر  و به طورکلی: کلیه مواردیکه  طبق مقررات وزارت علوم بوده و همچنین از سوی موسسه اعلام شده است به عهده دانشجو می باشد و ضروریست در این موارد شخص دانشجو دقت لازم را داشته و حتی اگر به دلائلی سیستم به او اجازه اخذ درس را داد جهت جلوگیری از مشکلات بعدی از اخذ آن خودداری نماید.
تذکر: با عنایت به نامه مورخ 6/7/88 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، اخذ بیش از 2 واحد از مجموعه ی دروس معارف اسلامی در هر ترم مجاز نیست. بدیهی است در صورت عدم دقت دانشجو ویا عدم کنترل سیستم، دروس اضافی توسط آموزش حذف می گردد.

7- در صورتیکه جهت ثبت واحدها با مشکلی مواجه شدید، از  روز سه شنبه 30 دی لغایت 6 بهمن ، با شماره تلفن 37730080  تماس حاصل نمایند . در صورت عدم امکان تماس،  مراجعه حضوری در بازه ی زمانی انتخاب واحد به مؤسسه ضروریست.

8- شروع ترم جدید از تاریخ شنبه 12 بهمن می باشد.

توصیه می شود اطلاعیه با دقت مطالعه گردد
از همکاری و حسن توجه شما سپاسگذاریم