❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

تعیین وضعیت دانشجویان مشروطی

قابل توجه کلیه دانشجویان

به استحضار می رساند نظر به ثبت نمرات دروس ترم گذشته(921) لازم است هر دانشجو در سایت آموزش نسبت به بررسی معدل نهایی ترم گذشته دقت داشته و در صورت مشروط شدن نسبت به حذف دروس مازاد اخذ شده و اصلاح انتخاب واحد ترم جاری فرم درخواست دانشجویی را تکمیل و به اداره آموزش ارائه نماید.

 

شایان ذکر است هیچ گونه درخواستی جهت انتخاب واحد بعد از زمان حذف و اضافه(24 و 25 بهمن ماه 1392) ترتیب اثر داده نخواهد شد.

با تشکر
اداره آموزش