مکان تشکیل کلاس های تربیت بدنی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در ترم جاری(922) کلاس تربیت بدنی دارند:

 

محل برگزاری کلاسها، سالن 2000 نفری ورزشگاه حیدریان می باشد.
شایان ذکر است در زمان اعلام شده در محل مذکور حضور داشته باشید.