ثبت نام دوره مدیریت سرمایه گذاری بورس

عنوان دوره: بررسی راهبردهای مدیریت سرمایه گذاری در بازار بورس
مدرس: جناب استاد مروجی (مدیر بورس استان قم)
زمان برگزاری: جمعه  9 خرداد
مهلت ثبت نام: چهارشنبه 7 خرداد
مدت دوره: 8 ساعت
هزینه ثبت نام و صدور گواهینامه : 000/20 تومان
اعطای مدرک معتبر از سوی انجمن مدیریت راهبردی ایران(وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)