ثبت نام حضوری کاردانی به کارشناسی

با توجه به آغاز ثبت نام اینترنتی مقطع کاردانی به کارشناسی توسط سازمان سنجش آموزش کشور:

داوطلبین محترمی که به هر دلیل امکان ثبت نام بصورت اینترنتی را ندارند، می توانند با مراجعه حضوری به موسسه آموزش عالی طلوع مهر نسبت به ثبت نام اقدام فرمایند.

زمان: از 11 تا 19 خرداد 1393 از ساعت 12 تا 14