اطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند دروس ترم تابستان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 

1. دروس به صورت مشترک بین ورودی های مختلف یک رشته ارائه می گردد و درس به صورت اختصاصی فقط به یک ورودی رشته منوط به ارائه درخواست کلیه دانشجویان آن ورودی رشته می باشد.

2. زمان انتخاب واحد ترم تابستان از تاریخ 07/04/1393 لغایت 10/04/1393 می باشد.

3. شایان ذکر است تشکیل و برگزاری کلاسها منوط به رسیدن به حد نصاب(حداقل 25 نفر) می باشد و انتخاب واحد الزامی بر برگزاری حتمی کلاس ها نیست.

4. فعال شدن کاربری هر دانشجو جهت انتخاب واحد منوط به تسویه مالی با حسابداری و برطرف کردن نقص پرونده تحصیلی می باشد. کلیه دانشجویان محترم در تمامی رشته ها بایستی ابتدا مبلغ علی الحساب 2.000.000 ریال (دویست هزار تومان) را به صورت اینترنتی از طریق درگاه بانک ملت پرداخت نمایند تا مجاز به انتخاب واحد گردند.

5. نتایج انتخاب واحد و اعلام برگزاری کلاسها در تاریخ 15/04/1393 از طریق سایت موسسه اعلام می گردد.

6. ترم تابستان از تاریخ 13/05/1393 روز دوشنبه آغاز می گردد و کلاس­ها در روز های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 15 الی 20:30 تا 5 هفته برگزار می گردد. زمان بندی کامل در بخش تقویم آموزشی در سایت موسسه موجود می باشد.

7. دانشجویان متقاضی مهمانی از دانشگاه های دیگر می بایست نامه معرفی از دانشگاه مبدا با ذکر عناوین دروس و تعداد واحد درخواستی خطاب به موسسه آموزش عالی طلوع مهر ارائه نمایند.

8. لیست کامل دروس و شرح کامل در آدرس ذیل موجود می باشد:

http://79.127.98.174/SubSystem/StdPortal/LecGroup/LecGroup.aspx

 

دروس عمومی

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

تاریخ اسلام

2 واحد

سه شنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15

چهارشنبه: 15 تا 16:30

معارف اسلامی 2/ اندیشه اسلامی 2

2 واحد

سه شنبه: 18:30 تا 20

چهارشنبه: 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

متون اسلامی

2 واحد

دوشنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15

سه شنبه: 15 تا 16:30

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2 واحد

دوشنبه: 18:30 تا 20

سه شنبه: 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

 

دروس رشته حسابداری ناپیوسته

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

امور مالی بین الملل

2 واحد

دو شنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15

سه شنبه: 15 تا 16:30

زبان تخصصی 2

2 واحد

دو شنبه: 18:30 تا 20

سه شنبه: 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

2 واحد

چهارشنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

 

دانشجویان رشته حسابداری که ترم تابستان، ترم آخر ایشان می باشد دروس به شرح ذیل ارائه می گردد:

 

نام درس

تعداد واحد

پروژه مالی

3 واحد

کارآموزی

3 واحد

مباحث جاری در حسابداری(بصورت معرفی به استاد)

2 واحد

 

دروس رشته مدیریت دولتی

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

کسانی که درس اقتصاد کلان را گذرانده اند

3 واحد

دوشنبه: 15 تا 17:30

سه شنبه: 15 تا 17:30

چهارشنبه: 15 تا 17:30

روابط کار در سازمان

3 واحد

دوشنبه: 17:45 تا 20

سه شنبه: 17:45 تا 20

چهارشنبه: 17:45 تا 20

اقتصاد کلان

کسانی که ترم گذشته اقتصاد خرد داشته اند بجای درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی بایستی این درس را اخذ نمایند

3 واحد

دوشنبه: 15 تا 17:30

سه شنبه: 15 تا 17:30

چهارشنبه: 15 تا 17:30

 

دروس رشته مدیریت بازرگانی

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

بازرگانی بین الملل

3 واحد

دوشنبه: 15 تا 17:30

سه شنبه: 15 تا 17:30

چهارشنبه: 15 تا 17:30

حسابرسی 1

3 واحد

دوشنبه: 17:45 تا 20

سه شنبه: 17:45 تا 20

چهارشنبه: 17:45 تا 20

اقتصاد کلان

کسانی که این درس را افتاده اند بایستی بجای بازرگانی بین الملل این درس را اخذ نمایند

3 واحد

دوشنبه: 15 تا 17:30

سه شنبه: 15 تا 17:30

چهارشنبه: 15 تا 17:30

 

دروس رشته مدیریت بیمه

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

پول و ارز و بانکداری

3 واحد

دوشنبه: 15 تا 17:30

سه شنبه: 15 تا 17:30

چهارشنبه: 15 تا 17:30

اصول اساسی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

3 واحد

دوشنبه: 17:45 تا 20

سه شنبه: 17:45 تا 20

چهارشنبه: 17:45 تا 20

 

دروس رشته حقوق قضایی

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

حقوق بین الملل عمومی 2

2 واحد

دو شنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15

سه شنبه: 15 تا 16:30

اصول فقه 2

2 واحد

دو شنبه: 18:30 تا 20

سه شنبه: 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

متون اسلامی

2 واحد

چهارشنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

 

دروس رشته مدیریت امور فرهنگی

 

نام درس

تعداد واحد

زمان برگزاری در هر هفته

دولت و فرهنگ

2 واحد

دوشنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

مسائل فرهنگی جهان معاصر

2 واحد

سه شنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20

متون زبان تخصصی

2 واحد

چهارشنبه: 15 تا 16:30 و 16:45 تا 18:15 و 18:30 تا 20