اطلاعیه تمدید ثبت نام ترم تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان
به اطلاع می رساند نظر به درخواست طیف کثیری از دانشجویان جهت تمدید زمان ثبت نام ترم تابستان، روز های یکشنبه 15 تیر ماه و دوشنبه 16 تیر ماه جهت ثبت نام در ترم تابستان اختصاص می یابد. شایان ذکر است مدت مذکور به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
همچنین دروس ذیل در صورت نرسیدن به حد نصاب تشکیل نخواهد شد:
1.    کلیه دروس رشته مدیریت بیمه(عدم رسیدن به حد نصاب)
2.    کلیه دروس رشته حسابداری(عدم رسیدن به حد نصاب)
3.    کلیه دروس رشته حقوق قضایی(به جهت اینکه دروس مشترک بین دانشجویان ورودی مهر ماه و بهمن ماه 92 ارائه شده لکن تعداد کافی از هر ورودی ثبت نام نکرده اند)
4.    کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی(به جهت اینکه دروس مشترک بین دانشجویان ورودی مهر ماه و بهمن ماه 92 ارائه شده لکن تعداد کافی از هر ورودی ثبت نام نکرده اند)
به جهت تمدید زمان ثبت نام، نتیجه برگزاری کلاسها تا روز پنج شنبه مورخ 12 تیرماه از طریق سایت موسسه اطلاع رسانی خواهد شد.


با تشکر
واحد آموزش موسسه