اطلاعیه مهم شرایط فراغت از تحصیل

به اطلاع کلیه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل می رساند
به علل ذیل موسسه از ارائه هر نوع گواهی فراغت به دانشجویان عزیز تا انجام کامل مراحل فراغت از تحصیل معذور می باشد.

1. ثبت وضعیت فارغ التحصیلی در سامانه جامع آموزش منوط به ثبت وضعیت نهایی نمرات به منظور وارد شدن امتیاز نمره در کارنامه نهایی می باشد که این امر تا وصول لیست کتبی نمرات توسط اساتید ارجمند مقدور نمی باشد. شایان ذکر است پیگیری های مکرر جهت دریافت لیست کتبی در حال انجام بوده و تا پایان ماه جاری این مهم انجام می گردد.
تذکر: تمامی دروسی که وضعیت نمره آن ها ثبت اولیه بوده و نهایی نشده باشد در گزارش های سامانه جامع آموزش پاس نشده تلقی می گردد.
2. نهایی شدن نمرات بخشی از فرآیند فراغت از تحصیل می باشد و صرف پاس شدن تمامی دروس دانشجو فارغ از تحصیل محسوب نمی گردد. فارغ التحصیلی منوط به استعلام مدارک و وضعیت تحصیلی کاردانی، بررسی دوره تحصیلی فعلی از لحاظ مقررات آموزشی و تسویه حساب کامل با موسسه می باشد که فراخوانی با این موضوع تا پایان ماه جاری و همزمان با ثبت نهایی نمرات در سایت موسسه به اطلاع عموم خواهد رسید.
پس از اعلام فراخوان کلیه دانشجویان در شرف فراغت از تحصیل می بایست جهت دریافت فرم فراغت و انجام کلیه مراحل فوق به موسسه مراجعه نمایند. برای افرادی که فرم فراغت را با موفقیت تکمیل نمایند نسبت به صدور گواهینامه پایان دوره اقدام می شود.
خواهشمند است از تماس با موسسه در مورد هر گونه سوال از زمان فراغت و دریافت گواهی پایان دوره اکیدا خودداری فرمایید.