فرم تأییدیه فارغ التحصیلان رتبه اول دوره های کارشناسی دانشگاه ها

به اطلاع دانشجویان گرامی ورودی 91 می رساند:

آن دسته از دانشجویانی که موفق به کسب رتبه اول در رشته خود گردیده اند نسبت به تکمیل فرم ذیل و ارائه آن به واحد اداری تا تاریخ سوم مردادماه 93 اقدام فرمایند.

اسامی نفرات برتر هر رشته:

1- حسین جعفری علی آبادی/ رشته حسابداری

2- محمدرضا تقوایی / مدیریت امور فرهنگی

3- محسن کریمی/ مدیریت بیمه

4- محمد تقی زاعی سهامیه / مدیریت صنعتی

5- حسن زارعی / مدیریت بازرگانی

 

دریافت فرم تأییدیه نفرات برتر