ارائه درس اختیاری آشنایی با دفاع مقدس

به اطلاع دانشجویان رشته های مدیریت بیمه، بازرگانی و دولتی می رساند درس آشنایی با دفاع مفدس به عنوان درس اختیاری در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 ارائه گردیده است دانشجویان محترم با بررسی واحدهای اختیاری گذرانده و واحدهای اخذ شده می توانند نسبت به اخذ این درس اقدام نمایند.

زمان ارائه درس: سه شنبه ها از ساعت 18:30 الی 20

تعداد واحد: 2 واحد

 

رشته

تعداد واحد اختیاری

مدیریت بیمه

4

مدیریت بازرگانی

7

مدیریت دولتی

10