اطلاعیه آخرین مهلت ثبت نام متأخرین

به اطلاع کلیه دانشجویان در حال تحصیل می رساند زمان ثبت نام با تاخیر از تاریخ سه شنبه 1393/06/18 لغایت پنج شنبه 1393/06/20 می باشد. شایان ذکر است این زمان به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و طبق آیین نامه آموزشی عدم ثبت نام به منزله انصراف از تحصیل می باشد.
دانشجویان کلیه بدهی های مالی خود را تا قبل از تاریخ های فوق الذکر تسویه نمایند تا در مدت مذکور انتخاب واحد کامل نمایند.

با تشکر
واحد آموزش