عدم تشکیل دروس به حد نصاب نرسیده (تکمیل می گردد)

قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال تابستان 1394 اقدام به ثبت نام نموده اند:

به اطلاع می رساند دروس ذیل به علت عدم حد نصاب برگزار نمی گردد:

1- روانشناسی سازمانی

2- اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی

3- دانش خانواده و جمعیت

 

این اطلاعیه تکمیل می گردد