وضعیت تغییر ساعت امتحانات نیمسال تابستان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به درخواست های متعدد و مکرر دانشجویان درخصوص تغییر ساعت امتحانات نیمسال تابستان، نظر موسسه پس از طرح موضوع در اولین جلسه شورای آموزش، از طریق "وبسایت اطلاع رسانی موسسه" و "تابلوی اطلاع رسانی آموزش" به اطلاع دانشجویان خواهد رسید.