اطلاعیه زمان کاری واحد آموزش

قابل توجه دانشجویان:

از مورخ 1394/6/01، ساعت کاری واحد آموزش موسسه  به شرح ذیل اعلام می گردد:

از ساعت    9:00      الی       16:00
هنگام اذان ظهر، واحد آموزش به مدت 30 دقیقه تعطیل می باشد.

تحویل گواهی اشتغال به تحصیل و گواهینامه فراغت از تحصیل: هر روز از ساعت 14:00 الی 16:00 می باشد.
گواهی اشتغال به تحصیل صرفا جهت درخواست های ثبت شده از طریق سامانه آموزش، صادر خواهد شد.