اطلاعیه شروع سال تحصیلی جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

کلیه کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 دانشجویان کارشناسی (پیوسته - ناپیوسته)(به جز دانشجویان جدیدالورود) از شنبه 21 شهریور ماه 1394 آغاز می گردد.

کلیه کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی 95-1394 دانشجویان کارشناسی جدیدالورود (پیوسته - ناپیوسته) از شنبه 4 مهر آغاز می گردد.

همچنین کلاس های مقطع کارشناسی ارشد از پنج شنبه 26 شهریور 1394 آغاز می گردد.

بدیهی است که کلیه کلاس ها در تاریخ های یاد شده برگزار و در صورت عدم حضور دانشجو در درس مربوطه غیبت کلاس منظور می گردد.