اطلاعيه ساعات کاري واحد خواهران

زمان پاسخگویی به کلیه درخواست های اداری،تماس تلفنی ومراجعات حضوری به شرح ذیل اعلام میگردد:

یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت 14تا17

چهارشنبه و پنج شنبه از ساعت9تا 14

*واحد خواهران روز های جمعه وشنبه تعطیل میباشد.

*تحویل گواهی اشتغال به تحصیل هر روز از ساعت 16تا 17میباشد.

*صدور گواهی اشتغال به تحصیل یک روز پس از ثبت درخواست در سامانه اموزش ممکن میباشد.