اطلاعیه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد (جدید)

قابل توجه داوطلبان محترم آزمون کارشناسی ارشد 95:

به اطلاع آن دسته از داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد که در رشته های امتحانی مدیریت، حقوق، حسابداری و مهندسی صنایع

شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته شده اند می رساند:

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در رشته های ذیل اقدام به پذیرش دانشجو می نماید


1.  حقوق ثبت اسناد و املاک

2.  فقه و حقوق خصوصی 

3.  مدیریت بازرگانی- گرایش استراتژیک

4.  مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

5.  مهندسی آینده پژوهی

6.  حسابداری


متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مؤسسه بخش تحصیلات تکمیلی اطلاعات ذیل را در مورد رشته ها کسب نمایند.

گروه های آموزشی

مدیران گروه

رشته ها

لیست دروس

سرفصل

ترم بندی

حقوق

لینک

حقوق ثبت اسناد و املاک

لینک

لینک

لینک

فقه و حقوق خصوصی

لینک

لینک

لینک

مدیریت و

آینده پژوهی

لینک

مدیریت بازرگانی

(گرایش استراتژیک)

لینک

لینک

لینک

مدیریت دولتی

(گرایش منابع انسانی)

لینک

لینک

لینک

مهندسی آینده پژوهی

لینک

لینک

لینک

حسابداری

لینک

حسابداری

لینک

لینک

لینک

دانلود کد رشته های مورد نیاز


لیست برخی از اساتید کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طلوع مهر 

ردیف

نام استاد

مرتبه علمی

گروه آموزشی

سمت

رزومه

1

دکتر حسن زارعی متین

استاد

مدیریت

عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه فارابی

رزومه

2

دکتر غلامرضا جندقی

استاد

مدیریت

عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت صنعتی دانشگاه فارابی

رزومه

3

دکتر علی نقی امیری

دانشیار

مدیریت

عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت دانشگاه فارابی

رزومه

4

دکتر محمد حسین رحمتی

استادیار

مدیریت

عضو هیات علمی دانشگاه فارابی

رزومه

5

دکتر جعفر رحمانی

دانشیار

مدیریت

عضو هیات علمی و مدیر گروه مدیریت و آینده پژوهی جامعه المصطفی العالمیه

رزومه

6

دکتر حسین معینی

استادیار

مدیریت

عضو هیات علمی ومدیر گروه مدیریت  دانشگاه حضرت معصومه

رزومه

7

دکتر مونا جامی پور

استادیار

مدیریت

عضو هیات علمی ومدیر گروه مدیریت  دانشگاه حضرت معصومه

رزومه

8

دکتر محسن مهاجرنیا

استادیار

مدیریت

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه

رزومه

9

دكتر سيدحسن شبيري زنجاني

استاديار

حقوق

عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق دانشگاه قم

رزومه

10

دکتر سیدعلی محمد یثربی

دانشیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه فارابی

رزومه

11

دکتر سیدعلی علوی قزوینی

دانشیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه فارابی

رزومه

12

دکتر سیدهاشم بطحائی

استادیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه فارابی

رزومه

13

دکترمصطفی دانش پژوه

استادیار

حقوق

عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رزومه

14

دکتر سعید فراهانی فرد

استادیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه قم

رزومه

15

دکتر سید محمدرضا حسینی

دانشیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

رزومه

16

دکتر مرتضی محمدی

استادیار

حقوق

عضو هیات علمی دانشگاه مفید

رزومه

17

دکتر سعید قربانی

استادیار

آینده پژوهی

استاد مدعو

-

18

دکتر قاسم فولادی

استادیار

آینده پژوهی

استاد مدعو

-

19

دکتر حسین خزایی

استادیار

آینده پژوهی

استاد مدعو

-

20

دکتر عبدالرحیم پدرام

استادیار

آینده پژوهی

استاد مدعو

-