اطلاعیه سهمیه رتبه اول کارشناسی-آزمون کارشناسی ارشد 95

اطلاعیه جدید استفاده از امتیاز سهمیه رتبه اول جهت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشدقابل توجه دانشجویان محترم که حائز شرایط زیر می باشند :

1- فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ناپیوسته از تاریخ 94/4/1 لغایت 95/4/31

2- رتبه اول رشته - ورودی

3- اتمام دروس حداکثر در 4 ترم تحصیلی (ترم تابستان جزو حداکثر سنوات تحصیلی محسوب نمی گردد)

4- اتمام دوره تحصیل کلیه دانشجویان هم رشته و هم ورودی تا 95/4/31

5- شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 95 و اخذ مجوز انتخاب رشته

6- انجام فرآیند انتخاب رشته تحصیلی


دانشجویان فوق می توانند پس از تکمیل فرم ذیل و تحویل آن به موسسه حداکثر تا تاریخ 95/5/11 از امتیاز سهمیه رتبه اول بهره مند شوند.

تـذکـر: آن دسته از دانشجویان رتبه اول که تا تاریخ 95/4/31 فارغ التحصیل نشده اند(در صورت دارا بودن سایر شرایط) می توانند از سهمیه فوق برای

آزمون کارشناسی ارشد سال 96 استفاده نمایند.


pdfدانلود فرم درخواست دانشجوی رتبه اول

pdfدانلود فایل آیین نامه