اطلاعیه پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی

به اطلاع آن دسته از داوطلبین محترمی که در آزمون سراسری سال 1396 مقطع کارشناسی پیوسته و کاردانی به کارشناسی شرکت نموده و یا شرکت ننموده اند می رساند:

موسسه آموزش عالی طلوع مهر در مقاطع یاد شده و صرفا بر اساس سوابق تحصیلی و بدون آزمون دانشجو می پذیرد:

 

ثبت نام تا  15 بهمن ماه 1396 بصورت حضوری در محل موسسه از ساعت 9 تا 15


رشته های تحصیلی مورد پذیرش:

 

کارشناسی پیوسته

عنوان رشته

نوع پذیرش

حسابداری

بر اساس سوابق تحصیلی

مدیریت بازرگانی

بر اساس سوابق تحصیلی

مترجمی زبان انگلیسی

بر اساس سوابق تحصیلی

حقوق

بر اساس سوابق تحصیلی

روانشناسی

بر اساس سوابق تحصیلی

کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی)

مدیریت بازرگانی

بر اساس سوابق تحصیلی

مدیریت دولتی

بر اساس سوابق تحصیلی

مدیریت امور فرهنگی

بر اساس سوابق تحصیلی

حسابداری

بر اساس سوابق تحصیلی

حقوق قضایی

بر اساس سوابق تحصیلی

آموزش راهنمایی و مشاوره

بر اساس سوابق تحصیلی