اطلاعیه ثبت نام ترم تابستان

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی
دانشجویان علاقه مند به اخذ درس (حداکثر 6 واحد) در ترم تابستان (963) لازم است درخواست گروهی (با ذکر نام و نام خانوادگی، کد دانشجویی و امضاء تمامی متقاضیان) را حداکثر تا تاریخ 1397/02/15 به واحد آموزش مؤسسه تحویل نمایند.


تذکر 1) به درخواست های بعد از تاریخ فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تذکر 2) موافقت یا مخالفت با در خواست ها، پس از طرح در شورای آموزش مؤسسه به دانشجویان اعلام می گردد.


واحد آموزش