سه شنبه, 08 فروردين 1396

قابل توجه دانشجویان گرامی:

فرم های مربوط به کارآموزی را می توانید در ادامه مطلب دانلود نمائید

فرم شماره 1 (فرم درخواست)

فرم شماره 2 (فرم شروع بکار)

فرم شماره 3 (فرم پیشرفت کار ماهانه)

فرم شماره 4 (فرم پایان کار)

فرمت گزارش کارآموزی