❱❱    سامانه آموزش الکترونیک(مجازی)    ❰❰

مدیریت مالی

مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

vezart olom

 مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

pdfدریافت فایل کامل PDF

 

 

ادامه مطلب: مشخصات کلی، برنامه، سرفصل و لیست دروس دوره کارشناسی پیوسته مدیریت مالی